OPS Dolsk

Spotkanie informacyjno-promujące

Spotkanie informacyjno-promujące

W dniu 20 maja 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjno-promujące dla uczestniczek projektu systemowego „Chcesz-możesz” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku Alicja Olschak omówiła główne założenia projektu, oraz przedstawiła szczegółowy harmonogram zaplanowanych działań.

029

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego