OPS Dolsk

Informacja o zakończeniu realizacji projektu Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

Projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o zakończeniu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w roku 2014 projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja…

Spotkanie wigilijne

W poniedziałek 22 grudnia 2014r. w Sali bankietowej Maxima odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych z gminy Dolsk. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych…

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego