OPS Dolsk

BADANIA ANKIETOWE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY DOLSK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, że w dniach  7 – 28 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Dolsk zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród mieszkańców, którzy ukończyli 18 rok życia oraz punktach sprzedaży alkoholu w celu opracowania Diagnozy zjawiska zagrożeń lokalnych dla Gminy. Współpraca każdej badanej osoby jest niezbędna. Dlatego też w związku z zaplanowaną diagnozą zwracamy się do wszystkich mieszkańców naszej Gminy z prośbą o współpracę i udzielenie pomocy osobom wykonującym badanie. Prosimy o włączenie się do badań, wypełnienie ankiet, szczere odpowiedzi w sondach ulicznych. Badania są anonimowe. Pomoże to w sprawnym przeprowadzeniu badań i skróci czas ich wykonywania.

Badania ankietowe przeprowadzi firma Krokus – Szkolenia z Krakowa.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego