Informacja o naborze

 INFORMACJA

O WYNIKU NABORU NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ  W DOLSKU

 

Kierownik  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku  informuje, że na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz dodatków mieszkaniowych   została wybrana

Pani Malwina Wojciechowska  zamieszkała  w  Dolsku

uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Malwina Wojciechowska w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone dla stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych i kompetencji merytorycznych.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego