OPS Dolsk

Informacja o wynikach naboru na pełnienie funkcji prawnika

Dolsk, dnia 5.09.2014 r.

Informacja o wynikach naboru na pełnienie funkcji prawnika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku na umowę zlecenia w ramach Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2014
Projekt pn.” Można żyć inaczej”

W wyniku zakończenia procedury naboru wybrano:
Pana Macieja Wojciechowskiego
zam. Śrem

Kandydat wykazał, że posiada wiedzę i umiejętności, oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji prawnika.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku
Alicja Olschak

Opublikowano dnia 5 września 2014 r.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego