Program „Rodzina 500+”

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DOLSK Od 1 kwietnia 2016r, zaczyna obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza w życie program „Rodzina 500+”. Realizatorem tego świadczenia na terenie naszej gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3.…

NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY 1. Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wyzwolenia 3, 63-140 Dolsk 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę 3. Wymagania: Asystentem rodziny może być osoba,…

Informacja o zakończeniu realizacji projektu Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

Projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o zakończeniu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w roku 2014 projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja…

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego