OPS Dolsk

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOLSKU INFORMUJE, ŻE

OD 1 LIPCA 2019 R. BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ O:

  • Świadczenie wychowawcze (500+)
  • Świadczenia rodzinne
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  • Świadczenie dobry start (300 plus)

 

WNIOSKI ELEKTRONICZNE O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ ZA POMOCĄ:

  • portalu informacyjno – usługowego emp@tia
  • platformy usług elektronicznych PUE ZUS
  • systemów teleinformatycznych banków

 

WNIOSKI ELEKTRONICZNE O ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO MOŻNA SKŁADAĆ ZA POMOCĄ:

  • portalu informacyjno – usługowego emp@tia

 

WNIOSKI ELEKTRONICZNE O ŚWIADCZENIE DOBRY START ( 300 PLUS) MOŻNA SKŁADAĆ ZA POMOCĄ:

  • portalu informacyjno – usługowego emp@tia
  • systemów teleinformatycznych banków

Wnioski o świadczenie dobry start będą przyjmowane do 30 listopada 2019r. 

 

U W A G A !

WNIOSKI O POWYŻSZE ŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ MOŻNA SKŁADAĆ

OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 R.

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego