OPS Dolsk

Przystąpienie do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach priorytetu II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w…

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”

Projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.   Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, iż w roku 2014 przystąpił jak partner do realizacji projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych…

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego