OPS Dolsk

Warsztaty „Dobry rodzic”


           W dniach 12 lipca i 15 lipca 2013 r. w Sali Widowiskowej odbyły się warsztaty „Dobry rodzic” realizowane w ramach projektu „Chcesz – możesz” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.”

Celem kursu było poznanie reguł i zasad pomagających w wychowaniu dzieci, program obejmował zagadnienia:

– Rola nagrody i pochwały –wychowanie

– Konsekwencja

– Funkcje rytuałów

– Granice

– Wyjaśnienia –jak i co mówić żeby dzieci słuchały

– Opanowanie i cierpliwość

– Samodzielność

– Wspólna zabawa – rola zabawy w kształtowaniu osobowości i zdolności intelektualnych.

Warsztaty przeprowadziło Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR-ZOF w Śremie. Psycholog pracowała z uczestniczkami w oparciu o różne metody pracy: pracę w grupach, pracę indywidualna, wykład, dyskusja, wykład konwersacyjny, prezentacje multimedialną. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością ze strony uczestniczek warsztatu, z których każda otrzymała zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności. Mamy nadzieje, że zdobyte umiejętności przydadzą się w codziennym życiu i pozytywnie wpłyną na prawidłową realizację procesu wychowania dzieci.

074

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego