OPS Dolsk

e-mail „Dobry Start”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, informuje, że będzie przesyłał informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” drogą e-mailową osobom, które wskazały we wniosku adres poczty elektronicznej.

W celu zminimalizowania ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucję publiczną, podajemy poniżej e-mail, z którego będą wysyłane informacje – dobrystart@ops.dolsk.pl

Ponadto informujemy, że powyższy e-mail będzie jednostronny, w związku z czym nie będzie możliwości przesyłania odpowiedzi na otrzymanego e-maila.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego