OPS Dolsk

Godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku w m-cu kwietniu 2016r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, że w celu sprawnej obsługi mieszkańców chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+” wydłużone zostaną godziny urzędowania w  kwietniu 2016r. w poniedziałki i środy do godziny 17.00 .
W wydłużonym czasie będą przyjmowane tylko wnioski o świadczenia wychowawcze.
Pozostałe dni tj. wtorki, czwartki i piątki Ośrodek będzie czynny jak dotychczas czyli od godz. 7.00 do 15.00.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego