OPS Dolsk

Informacja o konferencji rozpoczynającej projekt „Można żyć inaczej”

W dniu 15 września 2014 roku w Sali Widowiskowej w Dolsku odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Można żyć inaczej”, realizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Patronat honorowy nad projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk pan Henryk Litka, który uroczyście otworzył konferencję.
Następnie kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku pani Alicja Olschak powitała zaproszonych gości, przedstawiła główne założenia projektu, harmonogram realizacji, oraz obowiązki Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku i pozostałych partnerów zaangażowanych w jego realizację.
Zgodnie z programem konferencji kolejno występowali zaproszeni goście, którzy przedstawili problem przemocy w rodzinie z perspektywy swojej pracy.
Wystąpienia przedstawicieli instytucji były doskonałą płaszczyzną do dyskusji i wymiany doświadczeń między uczestnikami spotkania. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, a także zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania zjawisku przemocy, co jest szczególnie istotne dla instytucji i organizacji działających na terenie naszej gminy.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego