OPS Dolsk

Informacja o przystąpieniu do realizacji projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”

Projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, iż w roku 2014 przystąpił jak partner do realizacji projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej lub w wieku poprodukcyjnym, ale zamierzających podjąć zatrudnienie.
Dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach zadania 3 – Aktywna integracja – program integracji społecznej i zawodowej klientów ośrodków pomocy społecznej zaplanowano:
1. Indywidualne sesje z psychologiem
2. Konsultacje z doradcą zawodowym
3. Konsultacje z prawnikiem
4. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy kat. B i obsługi kasy fiskalnej
5. Uczestnictwo w warsztatach: „Dobry rodzic” i „Jedz zdrowiej i wydawaj mniej”
Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny i dobrowolny. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie ponosi Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu.

logo2                                                                              logo

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego