OPS Dolsk

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku informuje, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko ds. świadczenia wychowawczego do zatrudnienia została wybrana Pani Małgorzata Elman zamieszkała w Mełpinie.

Uzasadnienie:
Kandydatka w najwyższym stopniu spośród kandydatów spełnia wymagania określone dla stanowiska pracy w zakresie wymagań formalnych i kompetencji merytorycznych.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego