OPS Dolsk

Informacja o zakończeniu realizacji projektu Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”.

Projekt „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o zakończeniu realizowanego w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w roku 2014 projektu systemowego „Pokonać wykluczenie. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Powiecie Śremskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych lub pozostających bez zatrudnienia, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej lub w wieku poprodukcyjnym, ale zamierzających podjąć zatrudnienie.
W ramach projektu wsparcie uzyskało 5 Beneficjentów Ostatecznych, którzy w ramach zadania 3 – Aktywna integracja – program integracji społecznej i zawodowej klientów ośrodków pomocy społecznej otrzymali wsparcie poprzez udział w:
1. Indywidualnych sesjach z psychologiem
2. Konsultacjach z doradcą zawodowym
3. Konsultacjach z prawnikiem
4. Kursie prawa jazdy kat. B i obsługi kasy fiskalnej
5. Warsztatach: „Dobry rodzic” i „Jedz zdrowiej i wydawaj mniej”
Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie był bezpłatny i dobrowolny. Koszt uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie poniósł Beneficjent projektu ze środków otrzymanych na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

logologo2

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego