OPS Dolsk

Kurs prawa jazdy kat. b

W ramach projektu „Chcesz-możesz” w okresie od lipca do listopada 2013 r. w wymiarze 60 godzin szkoleniowych odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prawa jazdy kat. b. Szkolenie przeprowadziła firma „Totem” ze Śremu. Celem kursu było zdobycie teoretycznych i praktycznych umiejętności kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Największe emocje wśród uczestniczek wzbudziły zajęcia praktyczne – manewry na placu, oraz wyjazdy do Poznania. Wszystkie panie ukończyły kurs, zdały egzamin wewnętrzny i mają wyznaczone terminy egzaminu państwowego w Poznaniu.

Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością ze strony uczestniczek kursu.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego