OPS Dolsk

Pogadanki dla uczniów i warsztaty dla rodziców zrelizowane

W dniach 15 i 16 października 2014 r. wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Dolsk odbyły się pogadanki w formie warsztatów na temat profilaktyki przemocy w rodzinie, które przeprowadziła Pracownia Profilaktyczna Krokus z Krakowa. Działania realizowane były w ramach projektu „Można żyć inaczej” – Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
W warsztatach brali udział uczniowie klas I- VI Szkoły Podstawowej w Dolsku, I-VI Szkoły Podstawowej w Masłowie i I-III Gimnazjum w Dolsku, w sumie około 500 dzieci. Pogadanki odbyły się w atrakcyjnych dla uczniów formach. Podczas 45-minutowych spotkań dzieci miały możliwość udziału w dyskusji, zabawach, tworzeniu rysunków, plakatów związanych z profilaktyką zjawiska przemocy. Głównym przesłaniem pogadanek było uświadomienie uczniom, iż każdy przy odrobinie pracy nad sobą może postępować tak, aby nie krzywdzić siebie i innych. Każdy z uczestników mógł podzielić się własnym sposobem radzenia sobie ze złością natomiast starsi uczniowie tworzyli plakat człowieka, który nie stosuje w życiu przemocy. Dzięki współpracy dyrektorów i nauczycieli z poszczególnych szkół zajęcia były tak zorganizowane by nie przeszkadzać w organizacji pracy szkół i maksymalnie ograniczyć utratę godzin lekcyjnych. Należy podkreślić, iż dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, zaangażowały się w dyskusję, chętnie wykonywały prace plastyczne i tym samym główny cel pogadanek został w pełni osiągnięty.


W ramach kontynuacji w/w działań w dniach 15 i 16 października 2014 r. przeprowadzone zostały także warsztaty psychoeduakcyjne dla rodziców, które odbyły się w Sali Widowiskowej Miasta i Gminy Dolsk, oraz w Szkole Podstawowej w Masłowie. Szczególne zainteresowanie rodziców wzbudziła tematyka poświęcona sposobom wspierania dziecka i budowaniu w nim poczucia własnej wartości, prawidłowej komunikacji w rodzinie oraz wyznaczania granic dziecku i bezpiecznemu egzekwowaniu wymagań od dzieci i młodzieży. Warsztaty miały na celu zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a także poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie.

035

037

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego