OPS Dolsk

Punkt informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o utworzeniu punktu informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie z bezpłatnym dostępem do porad specjalistów: psychologa i prawnika w ramach projektu „Można żyć inaczej” Program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Psycholog pani Joanna Wojciechowska pełni dyżury w następujących dniach:
• 12 września i 19 września br. w godz. 12.30-16.30
• 10 października i 24 października br. w godz. 12.30-16.30
• 14 listopada i 28 listopada br. w godz. 12.30-16.30
• 12 grudnia i 19 grudnia br. w godz. 12.30-16.30

Prawnik pan Maciej Wojciechowski pełni dyżury w następujących dniach:
• 19 września br. w godz. 16.30-18.30
• 17 października br. w godz. 16.30-18.30
• 21 listopada br. w godz. 16.30-18.30
• 19 grudnia br. w godz. 16.30-18.30
Dyżury prawnika i psychologa odbywają się w siedzibie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Plac Wyzwolenia 4 parter pok. Nr 4 tuż za biblioteką.
Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania z porady prawnika i psychologa udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku pod numerem telefonu
61-28-25-426.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego