OPS Dolsk

Spotkanie podsumowujące projekt

W dniu 27 grudnia 2013 r. w restauracji „Maxima” odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, które prowadziła Kierownik Ośrodka Alicja Olschak.. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka, przedstawiciele firm wykonujących usługi szkoleniowe, specjaliści pracujący z uczestniczkami, uczestniczki projektu, oraz członkowie zespołu projektowego. Podczas spotkania autoprezentacji dokonała uczestniczka projektu, która przekazała informacje o etapach realizacji projektu

Kierownik Ośrodka Alicja Olschak podsumowała działania realizowane w ramach projektu, podkreśliła fakt, iż przebiegły one zgodnie z założeniami, a jego cel został w pełni zrealizowany.

037

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego