OPS Dolsk

Wyniki naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Lista kandydatów
spełniających wymogi formalne na stanowisko
Pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego:

1. Joanna Blejwas zam. Dolsk
2. Przemysław Jaworski zam. Poznań

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

stanowisko współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
pracownika socjalnego do realizacji projektu systemowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku
została wybrana Pani Joanna Blejwas zam. Dolsk.

Uzasadnienie dokonania wyboru

Po dokonaniu analizy dokumentów stwierdzono, że Pani Joanna Blejwas spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas wyboru oferty brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty, wykształcenie, doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów systemowych, oraz predyspozycje do wykonywania zadań na stanowisku pracownika socjalnego.
Pani Joanna Blejwas posiada zarówno merytoryczne przygotowanie do realizacji zadań na stanowisku jak również doświadczenie w realizacji projektu systemowego.
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów prawa w zakresie pomocy społecznej, dokumentów programowych dotyczących realizacji POKL, a także celów pracy na stanowisku pracownika socjalnego – tym samym potwierdziła predyspozycje do pracy gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.
Ponadto, zadeklarowana przez kandydatkę dyspozycyjność zadecydowała o wyborze w/w osoby na stanowisko pracownika socjalnego.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku
Alicja Olschak

Opublikowano dnia 1 lipca 2014 r.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego