OPS Dolsk

Zajęcia doradztwo psychologiczne

„ Człowiek odrywa siebie, kiedy zmierzy się z przeszkodami”

W okresie od czerwca do listopada 2013 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku odbyły się zajęcia z psychologiem, realizowane w ramach projektu systemowego „Chcesz-możesz”.
W ramach doradztwa psychologicznego przeprowadzono zajęcia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze pięciu godzin dla każdej uczestniczki projektu.
Zakres tematyczny zajęć obejmował zagadnienia:

– Mocne strony

– Samoocena

– Poczucie własnej wartości

– Droga życiowa

Na zakończenie indywidualnych spotkań psycholog zorganizowała spotkanie podsumowujące, podczas którego każda uczestniczka otrzymała zaświadczenie potwierdzające ukończenie zajęć.

04

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego