Przystąpienie do realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku informuje o przystąpieniu do realizacji Programu Osłonowego Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach priorytetu II. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w…

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego