OPS Dolsk

DODATEK OSŁONOWY 2024 r.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że sprawy związane z przyjmowaniem
i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać od stycznia do końca kwietnia 2024r.

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany
w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo ( w wysokości podanej poniżej)
w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy (opalanie domu węglem) w 2024 roku będzie wynosił:

  1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wciąż czekamy na publikację przez ministerstwo klimatu wzoru wniosku o dodatek osłonowy.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego