OPS Dolsk

„Aktywny samorząd” 2016

Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I i Moduł II
Na co można uzyskać pomoc finansową:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Terminy i miejsce składania wniosków
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I i II: 21 marca 2016 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1) dla Modułu I do dnia 30 sierpnia 2016 r.
2) dla Modułu II:
a) do dnia 30 marca 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2015/2016),
b) do dnia 10 października 2016 r. (dotyczy roku akademickiego 2016/2017).

Wnioski należy składać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie
ul. Dutkiewicza 5
63-100 Śrem
pokój nr 2
Wnioski dostępne będą od 10 marca 2016 w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.pcpr.srem.pl w zakładce Aktywny samorząd
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: Komunikaty.
W przypadku pytań informacji udzielą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie Agnieszka Oleszak-Baczyńska i Agnieszka Kuźniak pod numerem telefonu: 61 28 30 490.

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego