OPS Dolsk

Program „Rodzina 500+”

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY DOLSK

Od 1 kwietnia 2016r, zaczyna obowiązywać ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza w życie program „Rodzina 500+”.
Realizatorem tego świadczenia na terenie naszej gminy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, Plac Wyzwolenia 3.

W celu sprawnej obsługi mieszkańców w m-cu kwietniu wydłużone zostaną godziny urzędowania Ośrodka w poniedziałki i środy od godziny 7.00 do 17.00.
Wszelkie informacje dot. „Programu 500+” udzielane będą pod numerem telefonu: 612825426.
Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, czyli od 1 kwietnia br. w formie papierowej lub drogą elektroniczną za pomocą:
• portalu http://empatia.mpips.gov.pl. W zakładce „eWnioski” aby uzyskać dostęp w pierwszym kroku należy zalogować się za pomocą ważnego, bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) lub bezpłatnego, ważnego Profilu Zaufanego – ePUAP, będącego alternatywą dla podpisu elektronicznego.
• ZUS PUE i bankowości elektronicznej.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego udostępnione będą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej jak również na stronie Ośrodka www.ops.dolsk.pl.
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (do 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach ( czyli po 1 lipca 2016r.) świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
Pierwszy okres na który zostanie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. a zakończy 30 września 2017r.
Zgodnie z ustawą świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym na dziecko do ukończenia 18 roku życia, na drugie i kolejne dzieci w rodzinie w wysokości 500 złotych miesięcznie. Ubiegając się o świadczenie na pierwsze dziecko warunkiem koniecznym jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 800 zł natomiast w przypadku rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem 1200 zł . Pod uwagę będzie brany dochód uzyskany w roku 2014. Rodzice ubiegający się o świadczenia na drugie i kolejne dzieci nie muszą dokumentować dochodów.

 Informator_Rodzina 500+

wniosek_500+

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego