OPS Dolsk

Spotkania z doradcą zawodowym

W dniach 26.06.2013 r. do 25.07.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolsku odbywały się spotkania uczestniczek projektu „Chcesz-możesz” z doradcą zawodowym. Zajęcia obejmowały 4 godziny dla każdej uczestniczki, podczas których omówione zostały zagadnienia:

– określenie predyspozycji zawodowych (zebranie informacji o kliencie z wykorzystaniem metody wywiadu)

– analiza lokalnego rynku pracy – określenie mocnych i słabych stron

– sporządzenie dokumentów aplikacyjnych

– komunikacja werbalna i niewerbalna

– sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

 

Doradca zawodowy przeprowadził z uczestniczkami test samooceny, oraz dokonał analizy jego wyników. Podczas zajęć omówiono, a następnie zaaranżowano przykładową rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i aktywnością ze strony uczestniczek kursu. Każda uczestniczka pod okiem specjalisty sporządziła CV i list motywacyjny, na zakończenie otrzymała zaświadczenie potwierdzające zdobyte umiejętności.

157

 

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego